PMKT

Vertel het me en ik zal het vergeten

Laat het me zien en ik zal het onthouden

Laat het me ervaren en ik zal het me eigen maken

Confucius

Psychomotorische Kindertherapie (PMKT) is therapie voor kinderen en pubers die vastlopen in hun ontwikkeling en dat in hun gedrag laten zien. PMKT heeft als doel de vastgelopen ontwikkeling weer op gang te brengen.
Elk kind beweegt zich op eigen wijze in de wereld. De ervaringen die het kind daarbij opdoet, bepalen de cognitieve, motorische, emotionele en sociale ontwikkeling, ook in het latere volwassen leven. In de therapie stemt de therapeut af op het ontwikkelingsniveau van het kind en speelt in op de behoeftes en gevoelens van het kind. De therapeut heeft keuze uit een breed aanbod van middelen, zoals bewegen, lichaamsgerichte oefeningen, spel, muziek, ritme en creatieve materialen. De therapeut zet het middel in waarmee het kind zich het beste kan uiten.

De psychomotorisch kindertherapeut ‘leest’ het gedrag van het spelende en bewegende kind en helpt het kind spelenderwijs emoties te verwerken, stress te reguleren en nieuwe gedragspatronen te ontdekken.

In een veilige omgeving, met de deskundige begeleiding van de therapeut, wordt gewerkt aan een verwerkings- en/of veranderingsproces bij het kind. Het kind krijgt de kans om nieuwe ervaringen op te doen en/of negatieve ervaringen te verwerken.

Samenwerking met ouders en anderen uit de leefomgeving van het kind, ondersteunen het proces en zorgen ervoor dat ouders en kind weer in staat zijn op eigen kracht verder te gaan.