Tarieven

Het tarief voor Psychomotorische Kindertherapie is € 72,50 per uur.

Psychomotorische kindertherapie valt voor de zorgverzekeraar onder de noemer ‘alternatieve/complementaire geneeswijzen‘ of alternatieve zorg. De meeste zorgverzekeringen vergoeden een deel van de kosten vanuit de aanvullende verzekering. Neem hiervoor contact op met uw zorgverzekering of bekijk https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/vaktherapie#vergoedingen

Voor de praktijkgegevens en registratiegegevens zie het onderdeel: algemeen.

Bij aanvang van het therapietraject ondertekent men een behandelovereenkomst, waarin alle financiële en privacy afspraken worden geregeld.